بازدید مدیرکل استاندارد استان قزوین از شرکت بیدستان

بازدید مدیرکل استاندارد استان قزوین از شرکت بیدستان

مدیرکل استاندارد استان قزوین جناب آقای دکتر صارمی و هیئت همراه از واحد تولیدی بیدستان بازدید نموده و از نزدیک در جریان امور این واحد تولیدی قرار گرفتند.

در این بازدید که در تاریخ 20 اسفند صورت گرفت مدیر کل استاندارد قزوین ضمن عرض تبریک و خداقوت به مجموعه بزرگ، متخصص و رو به رشد بیدستان؛ عنوان کردند که سازمان ملی استاندارد همواره خود را در کنار تولیدکنندگان متعهد به کیفیت می داند.

در ادامه مدیریت عامل بیدستان جناب آقای مهندس ترابی نیز پیشنهاداتی در خصوص به روز رسانی استاندارد های ملی با رویکرد ویژه مسئولیت اجتماعی و هم چنین راهکارهای افزایش همکاری فیمابین ارائه نمودند.

در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تعامل مدیریت عامل شرکت بیدستان جناب آقای مهندس ترابی بویژه در راستای مبارزه با کرونا ویروس و هم چنین از مدیر آزمایشگاه بیدستان، تشکر و قدردانی گردید.

Develop and Design with by : Shayan Amani