بازدید مدیر امور اراضی استان قزوین از شرکت بیدستان

بازدید مدیر امور اراضی استان قزوین از شرکت بیدستان

مدیر امور اراضی استان قزوین ضمن بازدید از شرکت بیدستان در جریان مسائل و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت های این شرکت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیدستان، در این بازدید که صبح امروز انجام شد، مهدی رحماندوست مدیر امور اراضی استان قزوین، به همراه آقایان توسلیان، معاون و کریمی، مدیر امور اداری امور اراضی حضور داشتند.
هیئت بازدید کننده ضمن برگزاری جلسه با مدیران شرکت بیدستان از نزدیک در جریان وضعیت پیشرفت و پروژه های در حال اجرای آن قرار گرفتند و در خصوص مسائل توسعه زیرساخت های شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار که با حضور معاونت کارخانه و مدیران فنی، منابع انسانی و حقوقی شرکت بیدستان برگزار شد دکتر اصلانی معاونت کارخانه شرکت بیدستان گزارش مختصری در خصوص روند کاری و محصولات شرکت ارائه و برنامه‌های دارای اولویت شرکت را تببین نمود.

Develop and Design with by : Shayan Amani