برگزاری کارگاه آموزشی نظام آراستگی و انضباط سازمانی

برگزاری کارگاه آموزشی نظام آراستگی و انضباط سازمانی

اولین جلسه از دوره آموزشی “اصول و فنون نظام آراستگی 5s” در تاریخ 1401/8/29 در محل سالن جلسات امام علی(ع) با تدریس جناب آقای دکتر اصلانی معاونت کارخانه شرکت بیدستان، باهدف آموزش اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، افزایش سرعت و بهره‌وری در جهت بسترسازی ،زمینه سازی و فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه برگزار شد .

لازم به ذکر است که رعایت اصول و فنون نظام آراستگی 5sموجبات صرفه‌جویی و ایمنی محیط  کار را در شرکت فراهم می آورد.

 

Develop and Design with by : Shayan Amani