برگزاری کارگاه آموزشی نظام آراستگی و انضباط سازمانی

برگزاری کارگاه آموزشی نظام آراستگی و انضباط سازمانی

اولین جلسه از دوره آموزشی “اصول و فنون نظام آراستگی 5s” در تاریخ 1401/8/29 در محل سالن جلسات امام علی (ع) با تدریس جناب آقای دکتر اصلانی معاونت شرکت بیدستان،  با هدف آموزش اصول ایمنی و بهداشت محیط کار، افزایش سرعت و بهره وری در جهت بستر سازی ،زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه برگزار شد .

لازم به ذکر است که رعایت اصول و فنون نظام آراستگی 5sموجبات صرفه جویی و ایمنی محیط  کار را در شرکت فراهم می آورد.