روز درختکاری در شرکت بیدستان

روز درختکاری در شرکت بیدستان

غرس 22 اصله نهال همزمان با روز درختکاری در شرکت بیدستان

همزمان با 15 اسفند ماه (روز درختکاری) در جهت حفظ و گسترش منابع طبیعی، همچون سنوات گذشته کاشت تعدادی اصله درخت در شرکت بیدستان انجام شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت بیدستان برگزار گردید تعداد 22 اصله درخت گردو کاشته شد.

Develop and Design with by : Shayan Amani