بازدید چند تن از مدیران کل استان از شرکت بیدستان

بازدید چند تن از مدیران کل استان از شرکت بیدستان

طی نشستی، جناب آقای مهندس بارگاهی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، جناب آقای مهندس افضلی مدیرکل سازمان صمت استان قزوین و سرکار خانم خضیر سرپرست سازمان محیط زیست استان قزوین با حضور هیئت همراه از کارخانه بیدستان بازدید نمودند.

در این دیدار که با حضور دکتر کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، دکتر اصلانی مدیر کارخانه، دکتر قاسمی مدیر بازرگانی و مهندس علیجانیانزاده معاون نوآوری شرکت بیدستان برگزار شد، دکتر اصلانی ضمن تبیین مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت بر عزم همه جانبه خود و مدیران شرکت بیدستان بر ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت‌های صنعتی تاکید کردند همچنین برنامه های توسعه واحد های تولیدی شرکت بیدستان نیز به سمع و نظر هیئت بازدید کننده رسید . در ادامه‌ی این بازدیدجناب آقای بارگاهی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، جناب آقای افضلی مدیرکل سازمان صمت استان قزوین و سرکار خانم خضیر سرپرست سازمان محیط زیست استان قزوین به همراه مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت بیدستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آوردند.

 

Develop and Design with by : Shayan Amani