افتتاح پروژه ارتقا تصفیه خانه شرکت بیدستان با حضور معاون اقتصادی استاندار

افتتاح پروژه ارتقا تصفیه خانه شرکت بیدستان با حضور معاون اقتصادی استاندار

به مناسبت هفته زمین پاک و با حضور جمعی از مدیران استانی، پروژه ارتقا تصفیه[...]

بازدید مدیر امور اراضی استان قزوین از شرکت بیدستان

بازدید مدیر امور اراضی استان قزوین از شرکت بیدستان

مدیر امور اراضی استان قزوین ضمن بازدید از شرکت بیدستان در جریان مسائل و موضوعات[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani