پنجمین مسابقه کتابخوانی به مناسبت ایام فاطمیه

پنجمین مسابقه کتابخوانی به مناسبت ایام فاطمیه

مسابقه کتابخوانی به مناسبت ایام فاطمیه، ویژه خانواده کارکنان شرکت بیدستان برگزار می گردد .[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani