بازدید فرماندار شهرستان البرز از شرکت بیدستان

بازدید فرماندار شهرستان البرز از شرکت بیدستان

فرماندار شهرستان البرز به همراه تیم پشتیبانی در مرداد ماه 1399از کارخانه الکل سازی بیدستان بازدید کردند. در این بازدید جناب آقای رجبی به عناون کارگر نمونه شرکت معرفی شد و از ایشان به پاس زحماتشان تقدیر به عمل آمد.

 

Develop and Design with by : Shayan Amani