برگزاری دوره «مديريت منابع انسانی» در شرکت بیدستان

برگزاری دوره «مديريت منابع انسانی» در شرکت بیدستان

دوره آموزشی مديريت منابع انسانی، مسئوليت مشترک مديران با هدف ایجاد نگرش راهبردی، جامع و بلند مدت به مسائل مدیریت منابع انسانی و تقویت مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز مدیران شرکت بیدستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیدستان، دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی با تدریس استاد آقاعليخاني به مدت 4 ساعت در روز پنج شنبه 15 دی ماه 1401 در محل سالن جلسات امام علی (ع) شرکت بیدستان، برگزار گردید.

Develop and Design with by : Shayan Amani