برگزاری دوره «GMP» در شرکت بیدستان

برگزاری دوره «GMP» در شرکت بیدستان

دوره GMP (شرايط خوب تولید) در شرکت بیدستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیدستان، این دوره در تاریخ 5 دی ماه 1401 با تدریس سرکار خانم دکتر سرایی و  به منظور فراگيری و رعايت كامل و صحيح اصول GMP ملزومات دارويی و همچنين در راستاي ارتقاء ايمنی و ثبات كيفيت محصولات اين واحد كه در كنار رعايت الزامات ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی، پرسنل شاغل در مجموعه، اصلی ترين نقش را در تحقق اين مهم بر عهده دارند، برگزار شد.

این دوره با حضور كليه روئسا، سرپرستان و نيروهاي شاغل در واحدهاي توليدی، فنی و انبارها برگزار گردید تا علاوه بر آشنايي و فراگيری اين اصول توسط نيروهای شاغل در واحدهاي ذكر شده، گامی در جهت اجراي يكپارچه اصول GMP در راستاي كاهش ريسك هاي كيفي و ارتقاء ايمني محصولات و خدمات مجموعه برداشته شود.

Develop and Design with by : Shayan Amani