طــرح شمیــــم بیدستـــان ویژه بانـــوان

طــرح شمیــــم بیدستـــان ویژه بانـــوان

شرکت بیدستان در نظر دارد در راستای مسئولیت اجتماعی خویش و به منظور خدمت رسانی به خانواده های محترم کارکنان زحمتکش این شرکت برنامه های متنوع آموزشی، فرهنگی، پزشکی و ورزشی در نظر بگیرد.

در همین راستا مقتضی است همکاران محترم با تکمیل دقیق پرسشنامه مربوطه در انجام اقدامات اولیه این پروژه همکاری نمایند.

لینک پرسشنامه :

https://survey.porsline.ir/s/jGOOXaV/

Develop and Design with by : Shayan Amani