سیر ترشی

سیر ترشی

ترشی برای اولین بار 2400  سال قبل از میلاد در شمال غربی هند کشف گردید.[...]

زیتون شور با هسته

زیتون شور با هسته

زیتون یکی از قدیمی‌ترین گیاهان منطقه‌ی مدیترانه است .دانشمندان, درخت زیتون را متعلق به دوران[...]

رب گوجه فرنگی بیدستان

رب گوجه فرنگی بیدستان

در تاریخ نگاره ها آمده است که اولین بار گوجه فرنگی توسط اقوام مایاها و[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani