سرکه خرما

سرکه خرما

سرکه خرما یک محصول سنتی در خاورمیانه بوده که دارای طبع گرم در طب سنتی[...]

سرکه سیب

سرکه سیب

سرکه سیب می تواند به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده با خاصیت آنتی بیوتیکی، با[...]

سرکه سیب

سرکه سیب

سرکه سیب می تواند به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده با خاصیت آنتی بیوتیکی، با[...]

سرکه تقطیری کاراملی یک لیتری

سرکه تقطیری کاراملی یک لیتری

به وسیله استخراج الکل از  ملاس یا گلوکز و خالص سازی آن (تقطیر الکل) ماده[...]

سرکه تقطیری کاراملی نیم لیتری

سرکه تقطیری کاراملی نیم لیتری

به وسیله استخراج الکل از  ملاس یا گلوکز و خالص سازی آن (تقطیر الکل) ماده[...]

سرکه تقطیری سفید یک لیتری

سرکه تقطیری سفید یک لیتری

به وسیله استخراج الکل از  ملاس یا گلوکز و خالص سازی آن (تقطیر الکل) ماده[...]

سرکه سفید نیم لیتری

سرکه سفید نیم لیتری

به وسیله استخراج الکل از  ملاس یا گلوکز و خالص سازی آن (تقطیر الکل) ماده[...]