روز درختکاری در شرکت بیدستان

روز درختکاری در شرکت بیدستان

غرس 22 اصله نهال همزمان با روز درختکاری در شرکت بیدستان همزمان با 15 اسفند[...]

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از کارخانه بیدستان

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از کارخانه بیدستان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با هیئت همراه از کارخانه بیدستان بازدید کرد.[...]

زيارة مدير عام حماية البيئة لمصنع بيدستان

زيارة مدير عام حماية البيئة لمصنع بيدستان

قام مدير عام حماية البيئة في محافظة قزوين بزيارة مصنع بيدستان مع وفد. وأعرب في[...]

The visit of the General Director of Environmental Protection to Bidestan factory

The visit of the General Director of Environmental Protection to Bidestan factory

The general director of environmental protection of Qazvin province visited Bidistan factory with a delegation.[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani