مراسم بزرگداشت روز کارگر در شرکت بیدستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز کارگر در شرکت بیدستان برگزار شد

  کارگران و فعالان عرصه تولید افسران و رزمندگان عرصه نبرد اقتصادی هستند به گزارش[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani